Politica de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

   Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal că un angajament al magazinului online E-statiiCB.ro, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

e-statiicb.ro este unul din shop-urile online al Electronic Brain SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social la dresa Str. Elena Doamna Nr. 35, Tecuci, Judetul Galati, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J17/625/2012, cod unic de înregistrare fiscală 30236535 (în continuare “e-statiicb.ro” sau “noi “). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel: Când vă creați un cont pe e-statiicb.ro, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele; În cadrul paginii dvs. personale (Contul meu) din magazinul online aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: număr telefon mobil, număr telefon fix, adrese de livrare, adresa alternativa de e-mail, datele cardului bancar etc.; Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele şi prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc. Pe site-ul nostru web și în aplicația smartphone putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri. Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri: Pentru prestarea serviciilor www.e-statiicb.ro în beneficiul dvs. Acest scop general poate include, după caz, următoarele:   Crearea și administrarea contului în cadrul magazinului e-statiicb.ro ;   Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;  Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;   Returnarea produselor conform prevederilor legale;   Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;   Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile Electronic Brain srl.   Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între www.e-statiicb.ro și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

  • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei www.e-statiicb.ro față de atacuri cibernetice:
  • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
  • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale. De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în această materie.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal maxim 30 de zile. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Pentru efectuarea plăților folosim serviciile procesatorului de plăți PayPal și plăți cu cardul Visa și Mastercard. Orice informații privitoare la plăți sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2. În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

Ce drepturi aveți

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor. Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos. Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:

Identitate

 Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugțm să ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind formularul de contact. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identităţii dvs.

Onorarii

Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Durata de răspuns

Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum două luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dvs.

Drepturile terțelor părți

Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate. Dreptul de acces la date – Aveți dreptul de a obține din partea Electronic Brain srl o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., Electronic Brain srl poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;    

I) Dreptul la rectificare    – Aveți dreptul de a obține rectificarea de către Electronic Brain srl a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; Electronic Brain srl va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;    

II) Dreptul la ștergerea datelor    – Aveți dreptul de a obține din partea Electronic Brain srl ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Electronic Brain srl are obligația de a șterge datele respective, atunci când:    
(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;    
(b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;    
(c) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;    
(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;    
(e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Electronic Brain srl în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației române; Electronic Brain srl va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;    

III) Dreptul la restricționarea prelucrării  – Aveți dreptul de a obține din partea Electronic Brain srl restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri:    
(a) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite Electronic Brain srl să verifice exactitatea datelor;    
(b) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;    
(c) Electronic Brain srl nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau    
(d) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Electronic Brain srl prevalează asupra drepturilor Dvs.; Electronic Brain srl va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, în cazul în care veți solicita acest lucru;    

IV) Dreptul la portabilitatea datelor  – Aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, în modul în care au fost furnizate către Electronic Brain srl, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; pentru exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Electronic Brain srl la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;  

V) Dreptul la opoziție – Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;  

VI) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;  

VII) Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;   

VIII) dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, Fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Electronic Brain srl pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Extra
Date contact

Adresa: Str. Elena Doamna Nr. 35,
Tecuci, 805300, Jud. Galati
E-mail: office@e-statiicb.ro
Telefon: 0765.313.345

Urmărește-ne și pe ...
Orice statie radio si accesorii
favicon-e-statiicb